Loading...
Home2018-11-26T16:51:57+00:00

Welkom op onze website!

Op deze site kunt u alle informatie vinden over AJ Utrecht zoals wie AJ Utrecht is, wat AJ Utrecht doet, waar AJ Utrecht naar toe streeft, wat AJ Utrecht heeft gedaan en nog veel meer. Vandaag de dag hebben jongeren te maken met jeugdwerkloosheid, radicalisering, isolering binnen eigen groeperingen en vroegtijdig schoolverlaten. Om hiermee om te kunnen gaan, organiseert AJ Utrecht activiteiten voor zijn en haar leden om jongeren bij te staan niet in aanmerking te komen met de hierboven benoemde kwesties.

AJ Utrecht wilt dat jongeren hun kansen zien te vinden, te grijpen en iets met die kansen zien te doen. Zodat zij later deel kunnen nemen in de maatschappij en mee kunnen draaien in de wereld.

ONZE CLUBS

WE HEBBEN VERSCHEIDENE ACTIVITEITEN VOOR ONZE JONGEREN
DANSCLUB
KUNST -EN CULTUURCLUB
MEDIACLUB
MUZIEKCLUB
ONDERWIJSCLUB
S&M BETROKKENHEID-  CLUB
SPORTCLUB
THEATERCLUB
Jongerenwerk

Het jongerenwerk voeren we uit middels verschillende werkvormen zoals outreachend jongerenwerk, accommodatie-gebonden jongerenwerk, sportjongerenwerk en coaching.

Buurtwerk

Buurtwerk of buurtopbouwwerk, is een buurtgebonden basisvoorziening, gericht op het betrekken en ondersteunen van bewoners bij het leven in de directe leefomgeving.

Training en advies

Wij hebben de kennis én ervaring om je  te helpen bij het oplossen van sociale vraagstukken over jeugd of de deskundigheid binnen jouw organisatie te vergroten.

“Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid.”