Loading...
Over ons2018-11-08T10:14:23+00:00

Wie is AJ Utrecht?

Actieve Jongeren Utrecht (AJ Utrecht) is een vers opgerichte stichting in Utrecht voor jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 25 jaar. De stichting zet zich in voor deze doelgroep om hun toe te rusten op een betere toekomst. Om een beter toekomst te realiseren organiseert AJ Utrecht leerzame gecombineerd met leuke activiteiten afhankelijk van de behoeften van de jongeren.

AJ Utrecht is een stichting die het initiatief neemt de zelfontplooiing en actieve deelname aan het sociale leven onder jongeren te stimuleren en daarmee een stap te zetten voor maatschappelijke betrokkenheid. Door de jongeren een actieve rol te geven tijdens de activiteiten/ projecten, wordt hun motivatie en interesse aangewakkerd voor onder andere sociaal – maatschappelijke projecten. Door deelname aan de activiteiten wordt tevens de verantwoordelijkheidsgevoel van de jongeren aangescherpt.

AJ Utrecht is opgericht door jongeren die graag iets terug willen doen voor de maatschappij en dat met de jongeren!

Wat doet AJ Utrecht?

AJ Utrecht zet zich actief in voor jongeren en brengt de jongeren bij elkaar door onder andere vrije tijdsactiviteiten (filmavonden, paintball, rafting, bowlen, paardrijden karten etc.), excursiescultuurtripsthema avondenlezingenseminars en nog veel meer te organiseren. Daarnaast heeft AJ Utrecht verschillende clubs waar jongeren zich voor kunnen aanmelden. Deze clubs bestaan uit muziekclub, theaterclub, mediaclub, dansclub, onderwijsclub, kunst- & cultuurclub, sportclub en sociaal-maatschappelijke betrokkenheidclub.

Verder brengt AJ Utrecht jongeren bijeen met professionals uit het werkveld om ervaring uit te wisselen en om vorm te kunnen geven aan eigen ideeën. Dit doet AJ Utrecht door middel van motivatieavonden en ontbijtochtenden te organiseren waarin jongeren onder genot van een lekker hapje in gesprek komen met gastsprekers. Deze gastsprekers zullen onder andere professionals zijn uit het werkveld, te denken aan ondernemers, politici, veiligheid, gezondheid, sportwereld etc. Uiteraard staat AJ Utrecht ook open voor verdere ideeën van de jongeren.

Onze doelstellingen…

Het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, actief burgerschap en burgerschapszin van jongeren in de Nederlandse samenleving

Het ontwikkelen van de nodige competenties van individuen, organisaties en overheden zodat deze zo goed mogelijk toegerust zijn om op een adequate manier om te kunnen gaan met spanningen en veranderende verhoudingen binnen de samenleving.

Het stimuleren van (aandacht voor) zelfstandig ondernemerschap onder andere als bron voor werkgelegenheid, (arbeids)integratie en maatschappelijke binding.

Het geven en doen geven van onderwijs/educatie.

Het stimuleren van kunstzinnige vorming.

Competenties ontwikkelen zoals samenwerken en delen

Begrip en tolerantie tussen jongeren versterken door hen de nodige ruimte en mogelijkheden te bieden.

Jongeren aanmoedigen om te participeren aan en initiatief te nemen in sociaal maatschappelijke projecten.

Motivatie van de jongeren verhogen en hun verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen